Fole vandværk leverer vand
til 152 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 28.000 m3 vand til forbrugerne

Velkommen til Fole Vandværk

Vandværket har 152 forbrugere og pumper ca 28.000 m3 vand ud til forbrugerne hvert år.

 

Generalforsamligen er pga. Corona aflyst. Ny dato kommer når der er ro på hele situationen igen.

 


Fole Vandværk afholder

Generalforsamling mandag d. 16-03-20 kl. 19.30 i Fole forsamlinghus

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Valg af referent og stemmetæller

3. formandens beretning

4. det reviderede regnskab

5.Takst godkendelse

6.Indkomne forslag

7.valg af bestyrelse.

På valg erJørgen Clausen (ønsker genvalg)

Mogens Ipsen (ænsker genvalg)

8.Evt.